EVENTS

NƠI NGÀN SAO HỘI TỤ

31/12/2015

Đó là những điều bình dị nhưng lại đem đến niềm tự hào cực kì vĩ đại đến ngôi nhà Hoàng Yến của chúng tôi….

read more >>

Miss Star

17/10/2014

Hoang Yen Vietnamese Cuisine prouded to be the selected point of Miss Star candidates to explore the charming of Vietnamese culinary art. <Photos at Hoang Yen…

read more >>

WINE PARTY

23/12/2015

Chateau Le Grand Verdus’s wine party was organized at Hoang Yen Vietnamese Cuisine. It’s so great.  

read more >>

Facebook